Trường đại học Utsunomya Nhật Bản

Cập nhật

Trường đại học Utsunomya Nhật Bản

Đại học Utsunomiya là một trường đại học quốc gia tại Nhật Bản. Khuôn viên chính của trường nằm ở Mine-machi, Utsunomiya, tỉnh Tochigi.

Lịch sỬ

Đại học Utsunomiya được thành lập vào năm 1949 bằng cách kết hợp 3 trường cao đẳng quốc gia: Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Utsunomiya được thành lập vào năm 1922 trường trung học Tochigi thành lập vào năm 1873 và trường thanh niên Tochigi được thành lập vào năm 1922.

truong dai hoc utsunomya nhat ban

Các trường đại học ban đầu có 2 khoa: Khoa Nông nghiệp và Khoa Nghệ thuật tự do.

Năm 1955: Khoa Nghệ thuật tự do đã bị loại bỏ.

1964: Trường cao đẳng kỹ thuật Utsunomiya đã được sáp nhập với trường đại học để tạo thành Khoa Kỹ thuật.

1966: Khoa Nghệ thuật tự do đã được đổi tên thành Khoa Giáo dục.

1994: Khoa Nghiên cứu Quốc tế đã được bổ sung.

Các khoa của trường

Khoa Quốc tế học: Sở Khoa học, Xã hội Quốc tế đại học tochigi, Sở Nghiên cứu Văn hoá Quốc tế

Khoa Giáo dục: Khóa đào tạo cho giáo viên, Khóa học Giáo Dục suốt đời, Giáo dục học môi trường

Khoa Kỹ thuật: Cục Kỹ thuật hệ thống cơ khí, Cục Kỹ thuật điện và điện tử, Khoa Hóa học ứng dụng, Sở Kiến trúc và Xây dựng, Sở Khoa học thông tin

Khoa Nông nghiệp: đại học tochigi, Sở Khoa học, Cục Kỹ thuật Môi trường, Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Sở Khoa học Lâm nghiệp.

Các trường đại học:

Trường Đại Học Quốc tế (Thạc sĩ / Tiến sĩ)

Trường Giáo dục sau đại học (thạc sĩ)

Trường thiết kế kỹ thuật (Thạc sĩ / Tiến sĩ)

Trường Nông nghiệp sau đại học (Thạc sĩ / Tiến sĩ)

Các khóa học tiến sĩ thuộc trường Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo, Đại học Ibaraki và Đại học Utsunomiya.


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869