Một số thay đổi của Luật Lao động Đài Loan

Cập nhật

Một số thay đổi của Luật Lao động Đài Loan

Theo thông báo của Bộ Lao động Đài Loan, Luật Lao động Đài Loan vừa được sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến quyền lợi của người lao động làm việc tại Đài Loan, có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

mot so thay doi cua luat lao dong dai loan

Ngày 09/3/2018, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành văn bản số 384/QLLĐNN - ĐL - CM thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp những sửa đổi của Luật Lao động Đài Loan và các mẫu hợp đồng lao động mới dành cho lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan.

Trong đó, những nội dung sửa đổi của Luật Lao động Đài Loan gồm: Sửa đổi và bổ sung quy định về thời gian làm việc và ngày nghỉ trong tuần (Điều 36); Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ làm việc theo ca, làm thêm giờ (Điều 24, Điều 32 và Điều 34); Sửa đổi cách tính tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ thông thường trong tuần (Điều 24) và Sửa đổi, bổ sung quy định về nghỉ phép (Điều 38). (Chi tiết trong CV số 384 xem tại đây).

Bên cạnh đó, căn cứ quy định mới của Đài Loan, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã chỉnh sửa một số nội dung liên quan trong hợp đồng lao động dành cho lao động đi làm việc tại Đài Loan về: thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, cách tính thời gian và tiền làm thêm giờ; quy định về nghỉ phép áp dụng cho lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan. Theo đó, mẫu hợp đồng lao động mới dành cho lao động Việt Nam đi làm việc theo từng ngành nghề tại Đài Loan như sau:

Mẫu hợp đồng lao động dành cho lao động Việt Nam làm việc trong các đơn vị sản xuất, công trường xây dựng, các đơn vị dịch vụ xã hội (tải tại đây).

Mẫu hợp đồng lao động dành cho lao động Việt Nam làm việc trong các gia đình của Đài Loan (tải tại đây).

Mẫu hợp đồng lao động dành cho lao động thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu cá gần bờ (tải tại đây).

Nguồn: Cục QLLĐNN


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869