Hướng dẫn đưa lao động đi làm việc tại Đài Loan

Cập nhật

Hướng dẫn đưa lao động đi làm việc tại Đài Loan

Ngày 09/5/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1538/LĐTBXH-QLLĐNN thay thế công văn số 2176/ LĐTBXH-QLLĐNN ngày 09/6/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp về việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan.

huong dan dua lao dong di lam viec tai dai loan

Ảnh minh họa.

Các nội dung chính của công văn 1538/LĐTBXH-QLLĐNN gồm: hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài mới chưa được phía Đài Loan cấp phép hoạt động đưa lao động sang Đài Loan về thủ tục giới thiệu và đề nghị cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan cấp phép hoạt động đưa lao động sang Đài Loan; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện hoạt động cung ứng lao động khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan làm việc trong giai đoạn tiếp theo về: đối tác hợp tác cung ứng lao động sang Đài Loan, việc tuyển chọn và đào tạo người lao động, điều kiện hợp đồng, chi phí và các khoản đóng góp của người lao động đi làm khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ tại Đài Loan.

Nội dung chi tiết của Công văn số 1538/LĐTBXH-QLLĐNN.

Theo http://dolab.gov.vn


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869