Một số thay đổi trong hồ sơ cấp phép và gia hạn giấy phép đưa lao động sang Đài Loan

Cập nhật

Một số thay đổi trong hồ sơ cấp phép và gia hạn giấy phép đưa lao động sang Đài Loan

(LETCO) - Vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộ đãlàm việc và thống nhất với phía Đài Loan về việc đơn giản hóa, chỉnh sửa một số giấy tờ trong hồ sơ của doanh nghiệp Việt Nam đề nghị phía Đài Loan cấp phép hoặc gia hạn giấy phép đưa lao động sang Đài Loan làm việc. Ngày 19/04/2019 Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành công văn số 519/QLLĐNN - ĐLAM để thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện như sau:

Một số thay đổi trong hồ sơ cấp phép và gia hạn giấy phép đưa lao động sang Đài Loan

1. Thay đổi mẫu Bản cam kết trong hồ sơ gửi phía Đài Loan đề nghị xin cấp phép hoặc gia hạn giấy phép định kỳ tại Đài Loan:

Bản cam kết về tạm ứng tiền thu dung và vé máy bay cho lao động do doanh nghiệp Việt Nam đưa đi bỏ hợp đồng trong thời gian hiệu lực của hợp đồng ký giữa doanh nghiệp Việt Nam với người lao động thực hiện tại Phụ lục 1 của công văn trên (mẫu Bản cam kết xem tại đây).

2. Gộp Thư giới thiệu và Giấy xác nhận vào 1 văn bản đối với doanh nghiệp đề nghị phía Đài Loan cấp phép đưa lao động sang Đài Loan làm việc.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản hồi về Cục để được hướng dẫn.

Nguồn Cục QLLĐ NN


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869