[30/11/2018] DHS Hàn Quốc xuất cảnh

Cập nhật

[30/11/2018] DHS Hàn Quốc xuất cảnh

(LETCO) - DHS Lê Thị Ngọc Mai - ngày sinh 03/03/1996 (Bắc Giang), DHS trường Sangmyung, Hàn Quốc xuất cảnh. Chúc em lên đường may mắn, thành công!

[30/11/2018] DHS Hàn Quốc xuất cảnh

Ảnh. N.V Thanh


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869