Khai mạc Tuần 5S lần thứ 12 với chủ đề “5S với thực hiện nhiệm vụ năm học”

Cập nhật

Khai mạc Tuần 5S lần thứ 12 với chủ đề "5S với thực hiện nhiệm vụ năm học"

Sáng ngày 08/11/2016, Uỷ ban 5S Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành khai mạc và triển khai kế hoạch Tuần 5S lần thứ 12.

khai mac tuan 5s lan thu 12 voi chu de 5s voi thuc hien nhiem vu nam hoc

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng ngài Yorio Kanemaru - Cố vấn trưởng Dự án HaUI-JICA trực tiếp phổ biến hoạt động 5S tới sinh viên.

Với chủ đề "5S với thực hiện nhiệm vụ năm học", Tuần 5S lần thứ 12 tiếp tục được triển khai bằng các nhiệm vụ trọng tâm:

- Kiện toàn và nâng cao kỹ năng tự đánh giá của Ban 5S tại đơn vị;

- Tiếp tục cải tiến quy trình hướng dẫn công chức viên chức, học sinh sinh viên về hoạt động 5S;

- Kiểm tra, rà soát, đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn điện và phòng chống cháy nổ;

- Kiểm tra, bổ sung, định vị thùng rác tại các khu vực trong toàn trường;

- Tiếp tục hoàn thiện hướng dẫn quy định về tiết kiệm điện, nước tại các khu vực trong toàn trường;

- Kiểm tra định kỳ công tác môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Duy trì thực hiện chương trình "Ngày thứ 6 xanh" trong học sinh, sinh viên;

- Tuyên truyền sâu rộng và phổ biến về hoạt động 5S tới từng học sinh, sinh viên.

khai mac tuan 5s lan thu 12 voi chu de 5s voi thuc hien nhiem vu nam hoc

Đoàn Thanh niên ra quân thực hiện Tuần 5S.

Tuần 5S lần thứ 12 tiếp tục thực hiện cải tiến mới trong hoạt động 5S bao gồm việc tự đánh giá, công khai kết quả tự đánh giá tại đơn vị. Dựa trên kết quả tự đánh giá của đơn vị, Uỷ Ban 5S sẽ tiến hành công tác rà soát, đánh giá và đưa ra những khuyến nghị giúp đơn vị duy trì và thực hiện đúng các nội dung của hoạt động 5S.

Qua 6 năm thực hiện, hoạt động 5S đã trở thành một phần không thể thiếu song hành cùng thương hiệu của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Không chỉ thực hiện trong toàn trường, Nhà trường tiếp tục triển khai chuyển giao hoạt động 5S tới các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Dự kiến trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục chuyển giao hoạt động 5S tại Tổng công ty May Đức Giang và Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung.

Theo Haui.edu.vn


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869