Tuần đánh giá 5S lần thứ 10

Cập nhật

Tuần đánh giá 5S lần thứ 10

Tuần đánh giá 5S lần thứ 10 vừa chính thức được bắt đầu vào hôm nay, thứ ba ngày 10/11/2015 và dự kiến sẽ kết thúc vào sáng ngày 12/11/2015.

Các đánh giá viên của Uỷ ban 5S chia thành hai nhóm đã bắt đầu việc đánh giá các đơn vị ngay trong sáng nay. Công việc được thực hiện tập trung, trên tiêu chí đánh giá đúng, khách quan, khuyến khích các đánh giá viên kịp thời đưa ra những khuyến cáo, khuyến nghị giúp việc thực hiện 5S tại mỗi đơn vị thêm thiết thực.

Tuần đánh giá 5S lần thứ 10

Uỷ ban 5S đánh giá hoạt động tại khu vực văn phòng của Viện Công nghệ - HaUI.

Cũng giống như các lần đánh giá trước, tuần đánh giá 5S lần thứ 10 được triển khai rộng khắp tại 03 cơ sở đào tạo, bao gồm các các khu vực văn phòng, khu vực chung, khu xưởng thực hành, lớp học lý thuyết, khu nội trú sinh viên, nhà để xe và khu bếp ăn tập thể, đồng thời tập trung, đi sâu vào việc đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả của hoạt động 5S trong công việc, học tập, từ đó giúp cho mỗi công chức, viên chức, học sinh, sinh viên Nhà trường hiểu đúng và thực hiện đúng hoạt động 5S.


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869