Hội nghị Học tập, quán triệt NQ TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

Cập nhật

Hội nghị Học tập, quán triệt NQ TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐUK ngày 23/12/2016 của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội về việc Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 4 (khóa XII) và tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chiều ngày 17/01/2017, Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016.

hoi nghi hoc tap quan triet nq tw 4 khoa xii chi thi 05 va tong ket cong tac xay dung dang nam 2016

Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nghị quyết được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết.

hoi nghi hoc tap quan triet nq tw 4 khoa xii chi thi 05 va tong ket cong tac xay dung dang nam 2016

Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội.

Tại Hội nghị, Đảng bộ nhà trường đã nghe đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết số 04- NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và đề nghị đảng bộ nhà trường khẩn trương xây dựng các Chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào với cuộc sống của cán bộ, đảng viên và học sinh sinh viên nhà trường.

hoi nghi hoc tap quan triet nq tw 4 khoa xii chi thi 05 va tong ket cong tac xay dung dang nam 2016

Đồng chí Trần Đức Quý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Quý - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, việc tổ chức thực hiện có kết quả các Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) nhằm giúp mỗi đảng viên của Đảng bộ Nhà trường nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm chỉ đạo, công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Kết luận có hiệu quả trên cương vị công tác của mỗi cá nhân; đồng thời góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và phát triển nhà trường trong thời gian tới.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 do đồng chí Trần Đức Quý trình bày nêu rõ những kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Tuyển sinh đủ chỉ tiêu, công tác đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục - đào tạo được tăng cường; thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo; số đề tài NCKH cấp nhà nước, bộ, tỉnh và cơ sở của giảng viên và HSSV tăng so với năm trước; Quan hệ quốc tế và hợp tác đào tạo tiếp tục được mở rộng; phát triển quan hệ với doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh và tăng cường; Chi đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quản lý và đào tạo tăng so với năm 2015; Hoạt động VHVN-TDTT được tổ chức thường xuyên, cán bộ viên chức và HSSV tham gia nhiệt tình và có hiệu quả cao, Đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, giảng viên và viên chức phục vụ được cải thiện hơn trước. Về công tác xây dựng Đảng: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng tiếp tục được coi trọng; Công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện đúng quy trình, có hiệu quả thiết thực; Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo Kế hoạch; Công tác Đảng viên được thường xuyên quan tâm, đã kết nạp 62 đảng viên mới trong đó có 24 đảng viên là HSSV; Công tác lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và Hội sinh viên thu được nhiều kết quả tốt. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, nhà trường phấn đấu: Tuyển sinh các hệ, ngành đủ chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT; Tổ chức Hội nghị KHCN HaUI lần thứ I; Hoàn thành dự án xin đất mở rộng cơ sở 1; Tổ chức đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022 và đại hội đoàn thanh niên nhà trường nhiệm kỳ 2017-2020; thực hiện các bước chuẩn bị tiến tới kỷ niệm 120 năm ngày thành lập trường vào năm 2018. Về công tác xây dựng Đảng: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của đảng ủy cấp trên; Xây dựng Kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; Tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

hoi nghi hoc tap quan triet nq tw 4 khoa xii chi thi 05 va tong ket cong tac xay dung dang nam 2016

Hội nghị cũng đã tiến hành khen thưởng cho 05 Chi bộ đạt "Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016"

hoi nghi hoc tap quan triet nq tw 4 khoa xii chi thi 05 va tong ket cong tac xay dung dang nam 2016

Khen thưởng 88 đảng viên đạt "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016".

Theo haui.edu.vn


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869