Lớp bồi dưỡng “kỹ năng tìm việc”

Cập nhật

Lớp bồi dưỡng "kỹ năng tìm việc"

Nhằm mục đích góp phần tăng tỷ lệ có việc làm của học sinh, sinh viên sau khi ra trường, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng: "Kỹ năng tìm việc" năm học 2016 - 2017.

lop boi duong ky nang tim viec

- Thời gian: 08h00 đến 11h30, thứ 7, ngày 22/10/2016.

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 - nhà A11.

- Thành phần: Cán bộ lớp, cán bộ đoàn, hội, đại diện sinh viên của tất cả các lớp năm cuối (Đại học K8, Cao đẳng K16, Trung cấp chuyên nghiệp K62, Cao đẳng nghề K8, Cao đẳng nghề JICA khóa 4); mỗi lớp 05 sinh viên.

Mẫu đăng ký danh sách tải về tại đây

Chi tiết kế hoạch tải về tại đây


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869