Học tiếng Hàn thông dụng qua 40 câu thành ngữ, tục ngữ đơn giản

Cập nhật

Học tiếng Hàn thông dụng qua 40 câu thành ngữ, tục ngữ đơn giản

Qua những câu thành ngữ, tục ngữ sẽ giúp việc học tiếng Hàn thông dụng của bạn trở nên thú vị mà không kém phần về chất lượng.

hoc tieng han thong dung qua 40 cau thanh ngu tuc ngu don gian

Bạn có biết thành ngữ nào trong tiếng Hàn?

Khi học tiếng Hàn thông dụng qua những câu thành ngữ, tục ngữ dưới đây thì bạn cũng có thể vận dụng nó để đặt thành ví dụ hay gắn vào một sự vật, hiện tượng để nhớ lâu cũng như giúp việc luyện viết tiếng Hàn hiệu quả hơn. Câu văn của bạn cũng sẽ có những minh họa sinh động và tăng tính thuyết phục với người đọc.Hãy kết hợp để tích lũy thêm để làm giàu cho vốn từ của mình.

뜻이 있는 곳에 길이 있다 - Có chí thì nên

감언이설 Mật ngọt chết ruồi

고진감래 Khổ tận cam lai

구사일생 Thập tử nhất sinh

티끌 모아 태산 - Kiến tha lâu đầy tổ

기고만장 Khí cao vạn trượng

기절초풍 Hồn xiêu phách lạc

좋은 약은 입에 쓰다 - Thuốc đắng giã tật

노심초사 Lao tâm khổ tứ

단도직입 Đơn phương độc mã

동고동락 Đồng cam cộng khổ

금강산도 식후경 - Có thực mới vực được đạo

반신반의 - Bán tín bán nghi

누워서 침 뱉기 - Gậy ông đập lưng ông

모로 던져도 마름쇠 - Chắc như đinh đóng cột

동문서답 Hỏi đông đáp tây

동병상련 Đồng bệnh tương lân

반신반의 Bán tín bán nghi

부화뇌동 Gió chiều nào theo chiều ấy

hoc tieng han thong dung qua 40 cau thanh ngu tuc ngu don gian

불가사의 Bất khả tư nghị

불평부당 Bình đẳng công tâm

비일비재 Không phải lần 1, lần 2

상부상조 Tương phùng tương trợ

동분서주 Chạy đông chạy tây

동상이몽 Đồng sàng dị mộng

두문불출 An phận thủ thường

막상막하 Kẻ tám lạng, người nửa cân

무궁무진 Vô cùng vô tận

새웅지마 Tái ông thất mã

심사숙고 Tận tâm kiệt lực

아전인수 Tát nước vào ruộng nhà

선견지명 Thần cơ diệu toán

설상가상 Họa vô đơn chí

소탐대실 Tham bát bỏ mâm

유명무실 Hữu danh vô thực

임기응변 Tùy cơ ứng biến

전무후무 Vô tiền khoáng hậu

전화위복 Chuyển họa thành phúc

좌충우돌 Tả xung hữu đột

천우신조 Quý nhân phù trợ

Hy vọng học tiếng Hàn thông dụng qua 40 câu thành ngữ, tục ngữ trên đây sẽ cung cấp những kiến thức hữu ích để giúp bạn đạt được kết quả cao.


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869