Học tiếng Nhật: Phân biệt cách sử dụng của 全部, 全体 và すべて

Cập nhật

Học tiếng Nhật: Phân biệt cách sử dụng của 全部, 全体 và すべて

Mặc dù「全部」「全体」và「すべて」 đều có nghĩa là ” toàn bộ”, ” tất cả” nhưng cách sử dụng của chúng lại khác nhau:

hoc tieng nhat phan biet cach su dung cua va subete

1) 全部

– Dùng trong trường hợp có đề cập đến số lượng, giá trị một cách cụ thể.– Các thứ cùng một thể loại, một tính chất tập hợp lại với nhau.– Thường dùng nhiều trong các trường hợp nói đến tiền bạc, giá trị được thể hiện bằng số.– Có thể dùng cho đối tượng người và vậtVí dụ:• 植木が全部枯れた。Tất cả cây trồng đều bị héo.

• 私たちは彼に全部で1000円支払います。Chúng tôi sẽ trả cho anh ấy tổng cộng là 1000 yên

• 会員全部が反対だ。Tất cả mọi hội viên đều phản đối

2) 全体

– Có thể hiểu là tổng thể, không đề cập đến một chủ thể rõ ràng nào.– Một tập hợp (体全部) được tạo nên từ nhiều thứ, tảng, bộ phận khác nhau, ví dụ như đoàn thể (集団)、bộ phận (部分)– Có thể được sử dụng như một trạng từ.Ví dụ:

• 全体の80パーセントが完成しました。Tổng thể thì đã hoàn thành 80% rồi.

• 社会全体を壊滅させる。Làm hủy hoại toàn bộ xã hội

• 文章全体の内容を考えてください。Hãy giải thích nội dung của toàn bộ bài văn

3) 「すべて」

– Các cách sử dụng hầu như đều giống với 「全部」-「すべて」được dùng trong văn viết còn 「全部」được dùng trong văn nói hằng ngày.– Phía sau 「すべて」thường đi kèm là một động từVí dụ:

• 床に落ちた書類を全て拾った。Nhặt lại toàn bộ tài liệu rơi trên sàn nhà

• 在庫はすべて(全部)売り切れたCác xe tồn kho toàn bộ đã được bán hết.

• 株で失敗して財産をすべて(全部)失ったVì thua cổ phiếu nên toàn bộ tài sản đã mất trắng.


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869