Từ vựng tiếng Nhật về mùa xuân

Cập nhật

Từ vựng tiếng Nhật về mùa xuân

Mùa xuân Nhật Bản được xem là khoảng thời gian thiên nhiên tái sinh muôn màu tuyệt đẹp, cũng là thời gian diễn ra nhiều lễ hội lớn của Nhật. Cùng học một số từ vựng tiếng Nhật về mùa xuân trong bài viết này nhé.

tu vung tieng nhat ve mua xuan

Từ vựng tiếng Nhật về mùa xuân- mùa được xem là đẹp nhất trong năm tại Nhật Bản.

Mùa xuân Nhật Bản bắt đầu từ tháng Ba, khi những cây mận đầu tiên ra hoa, cho đến cuối tháng Năm, khi những bông hoa anh đào cuối cùng rơi xuống ở phía bắc Nhật Bản. Hãy cùng học những từ vựng về chủ đề mùa xuân này nhé.

1. 葉 (n)(は) : lá

Ví dụ : 葉 っ ぱ の 上 に い る ホ タ ル ( は っ ぱ の う え に い る ホ タ ル) : đom đóm trên chiếc l

2. 咲 く (v) (さ く) : nở hoa

Ví dụ : 咲 い た 花(さ い た は な) : hoa nở bôn

3. 木 (n)(き) : cây

Ví dụ : 桃 の 実 が つ い た 桃 の 木 ( も も の み が つ い た も も の き) : cây đào với quả đào

4. 芝 生 (n)(し ば ふ) : cỏ

Ví dụ : キ ツ ネ た ち が, 芝 生 の 上 で 遊 ん で い る.( キ ツ ネ た ち が, し ば ふ の う え で あ そ ん で い る.) : Những con chồn đang chơi trên bãi cỏ.

5. 先祖 (n) (せ ん ぞ) : tổ tiê

6. 春 (n) (は る) : mùa xuân

Ví dụ : 春 に 咲 く 花 (は る に さ く は な) : hoa mùa xuâ

7. 雨 (n) (あ め) : mưa phùn

Ví dụ : 雨 が 道路 に 降 り 注 い で い る.(あ め が ど う ろ に ふ り そ そ い で い る.) : Mưa phùn đi qua phố.

8. 晴 (れ た は れ た) : nắng

Ví dụ : 今日 の 天 気 は, 晴 れ と き ど き 曇 り で す. ( き ょ う の て ん き は, は れ と き ど き く も り で す.) : Hôm nay thời tiết nắng với những đám mây hờ hững

9. 風 の 強 い (か ぜ の つ よ い) : nhiều gió

10. 三月 (n)(さ ん が つ) : Tháng ba

11. ピ ク ニ ッ ク (n): đi chơi picnic

Ví dụ : 家族 が 公園 で ピ ク ニ ッ ク を し て い る.(か ぞ く が こ う え ん で ピ ク ニ ッ ク を し て い る.) : Gia đình tổ chức chuyến dã ngoại trong công viên.

12. 墓 参 り (は か ま い り) : thăm mộ/ tết Thanh minh

13. 線香 (n)(せ ん こ う) : thanh hương

14. 精進 料理 (n)(し ょ う じ ん り ょ う り) : bữa ăn chay

15. 彼岸 明 (け ひ が ん あ け) : ngày cuối cùng của tuần phân xuân

16. 彼岸 (の 入 り ひ が ん の い り) : ngày đầu tiên của tuần phân xuân

17. 彼岸 (の 中 日 ひ が ん の ち ゅ う に ち) : ngày phân xuân

18. 芽 が 出 る (め が で る) : chồi non

Hãy tham khảo các từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề mà LETCO đã chia sẻ và áp dụng thử các cách học từ vựng hiệu quả mỗi ngày. Chúc các bạn thành công!


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869