10.021 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 05/2017

Cập nhật

10.021 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 05/2017

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 05 năm 2017 là 10.021 lao động (3.836 lao động nữ).

10 021 lao dong viet nam di lam viec o nuoc ngoai trong thang 05 2017

Thực tập sinh Nhật Bản Công ty LETCO.

Cụ thể, các thị trường: Đài Loan: 5.305 lao động (1.915 lao động nữ), Nhật Bản: 3.311 lao động (1.422 lao động nữ), Hàn Quốc: 782 lao động (50 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 309 lao động (306 lao động nữ), Malaysia: 157 lao động (119 lao động nữ), Algeria: 30 lao động nam, Macao: 22 lao động nữ, UAE: 36 lao động (02 lao động nữ) và các thị trường khác. Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 05 năm 2017 bằng 98,59% so với cùng kỳ năm ngoái (số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 05 năm 2016 là 10.164 lao động).

Như vậy, trong 05 tháng đầu năm 2017, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 44.334 lao động (16.516 lao động nữ) đạt 42,22% kế hoạch năm 2017, trong đó thị trường: Đài Loan: 21.739 lao động (7.418 lao động nữ), Nhật Bản: 17.454 lao động (7.028 lao động nữ), Hàn Quốc: 2.301 lao động (276 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 1.470 lao động (1.384 lao động nữ), Malaysia: 488 lao động (279 lao động nữ) và các thị trường khác.

Nguồn Cổng TTĐT, Cục QLLĐNN


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869