10.164 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 5/2016

Cập nhật

10.164 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 5/2016

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 5 năm 2016 là 10.164 lao động (3.270 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 5.146 lao động (1.632 lao động nữ), Nhật Bản: 2.424 lao động (1.018 lao động nữ), Hàn Quốc: 1.483 lao động (134 lao động nữ), Malaysia: 187 lao động (90 lao động nữ), Ả rập - Xê út:558 lao động (361 lao động nữ), Macao: 30 lao động 30 lao động nữ) và các thị trường khác.

10 164 lao dong viet nam di lam viec o nuoc ngoai trong thang 5 2016

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 43.858 lao động (16.048 lao động nữ), đạt 43,86% kế hoạch năm 2016 và bằng 98,79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo http://dolab.gov.vn


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869