11.525 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2017

Cập nhật

11.525 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2017

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 07 năm 2017 là 11.525 lao động (4.799 lao động nữ).

11 525 lao dong viet nam di lam viec o nuoc ngoai trong thang 7 nam 2017

Nữ Thực tập sinh Nhật Bản Công ty LETCO. Ảnh QL

Cụ thể các thị trường: Đài Loan: 6.435 lao động (2.547 lao động nữ), Nhật Bản: 4.534 lao động (1.925 lao động nữ), Hàn Quốc: 76 lao động (1lao động nữ), Ả rập - Xê út: 246 lao động (244 lao động nữ), Malaysia: 94 lao động (49 lao động nữ), UAE: 45 lao động nam, Quatar: 35 lao động nam và các thị trường khác. Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 07 năm 2017 bằng 98,97% so với cùng kỳ năm ngoái (số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 07 năm 2016 là 11.645 lao động).

Như vậy, trong 07 tháng đầu năm 2017, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 68.949 lao động (26.048 lao động nữ) đạt 65,66% kế hoạch năm 2017, trong đó thị trường: Đài Loan: 33.865 lao động (12.045 lao động nữ), Nhật Bản: 27.743 lao động (10.974 lao động nữ), Hàn Quốc: 3.195 lao động (314 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 2.230 lao động (2.093 lao động nữ), Malaysia: 740 lao động (410 lao động nữ), Algeria: 386 lao động nam và các thị trường khác.

Theo Cục QLLĐNN


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869