13.064 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11 năm 2018 

Cập nhật

13.064 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11 năm 2018

(LETCO) - Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11 năm 2018 là 13.064 lao động (4.544 lao động nữ).

13.064 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11 năm 2018

Thực tập sinh Công ty LETCO xuất cảnh. Ảnh LETCO

Các thị trường: Nhật Bản: 8.939 lao động (3.298 lao động nữ), Đài Loan: 4.174 lao động (1.412 lao động nữ), Hàn Quốc: 598 lao động (37 lao động nữ), Malaysia: 155 lao động (89 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 165 lao động (144 lao động nữ), Rumania: 129 lao động (08 lao đông nữ), Kuwait; 76 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, trong 11 tháng đầu năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 131.075 lao động (46.670 lao động nữ) đạt 119,16% kế hoạch năm 2018, trong đó thị trường Nhật Bản: 61.004 lao động (25.293 lao động nữ), Đài Loan: 57.268 lao động (18.166 lao động nữ), Hàn Quốc: 6.020 lao động (719 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 1.807 lao động (1.567 lao động nữ), Rumania: 1.284 lao động (49 lao động nữ), Malaysia: 1.043 lao động (586 lao động nữ), Algeria: 928 lao động nam, Kuwait: 744 lao động (01 lao động nữ) và các thị trường khác.

Theo Dolab


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869