134.751 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2017

Cập nhật

134.751 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2017

Theo số liệu thống kê, năm 2017 cả nước đưa đi được 134.751 lao động (trong đó, có 53.340 lao động nữ, chiếm 39,6%); vượt 28,3% so với kế hoạch năm và bằng 106,7% so với tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2016.

134 751 lao dong di lam viec o nuoc ngoai trong nam 2017

Đây là năm thứ tư liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm. Đặc biệt, thị trường Nhật Bản có sự tăng trưởng vượt bậc với 54.504 lao động (24.502 lao động nữ). Các thị trường khác, cụ thể: Đài Loan: 66.926 lao động (23.530 lao động nữ); Hàn Quốc: 5.178 lao động (473 lao động nữ); Ả rập - Xê út: 3.626 lao động (3.447 lao động nữ); Malaysia: 1.551 lao động; còn lại là các thị trường khác: 3.016 lao động.

Theo Cục QLLĐNN


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869