[04/12/2018] 28 TTS và hơn 60 người bảo lãnh ký hợp đồng

Cập nhật

[04/12/2018] 28 TTS và hơn 60 người bảo lãnh ký hợp đồng

(LETCO) - Sáng ngày 04/12/2018, tại hội trường A3, ĐH Công nghiệp Hà Nội, Công ty đã tổ chức ký hợp đồng cho 28 TTS và hơn 60 người bảo lãnh TTS.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi ký hợp đồng:

[04/12/2018] 28 TTS và hơn 60 người bảo lãnh ký hợp đồng

[04/12/2018] 28 TTS và hơn 60 người bảo lãnh ký hợp đồng

[04/12/2018] 28 TTS và hơn 60 người bảo lãnh ký hợp đồng

[04/12/2018] 28 TTS và hơn 60 người bảo lãnh ký hợp đồng

[04/12/2018] 28 TTS và hơn 60 người bảo lãnh ký hợp đồng

Q.L


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869