15 TTS Công ty Hayashi Kane - NĐ Asean Kenzai xuất cảnh

Cập nhật

15 TTS Công ty Hayashi Kane - NĐ Asean Kenzai xuất cảnh

(LETCO) - 15 TTS Công ty Hayashi Kane - NĐ Asean Kenzai đã lên đường sang Nhật Bản trong chuyến bay khuya ngày 28/01/2019. Chúc các em mạnh khỏe, Thành công!

15 TTS Công ty Hayashi Kane - NĐ Asean Kenzai xuất cảnh

Ảnh Đ.H


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869