Hướng dẫn ĐKXT Đại học, Cao đẳng theo nhóm GX

Cập nhật

Hướng dẫn ĐKXT Đại học, Cao đẳng theo nhóm GX

Nhóm GX gồm 12 trường đại học và học viện trong khu vực Hà Nội, trong đó có Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng thực hiện một phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 theo Đề án tự chủ tuyển sinh theo nhóm trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua tại Công văn số 1382/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31 tháng 3 năm 2016.

huong dan dkxt dai hoc cao dang theo nhom gx

huong dan dkxt dai hoc cao dang theo nhom gx

huong dan dkxt dai hoc cao dang theo nhom gx

huong dan dkxt dai hoc cao dang theo nhom gx

huong dan dkxt dai hoc cao dang theo nhom gx

huong dan dkxt dai hoc cao dang theo nhom gx

huong dan dkxt dai hoc cao dang theo nhom gx


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869