[VIDEO] Ngày hội ẩm thực Nhật - Hàn

LETCO - Là chương trình nhằm mục đích giúp học viên hiểu biết thêm về nền ẩm thực Nhật - Hàn. Đồng thời, tăng cường sự đoàn kết của học viên và giáo viên trong trung tâm. Chương trình do phòng Nghiệp IV đề xuất và được tổ chức tại sân KTX trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vào ngày 19/11.


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869