Đất nước Kuwait (Cô-Oét)

2017-05-29 10:58:00

Cô-oét nằm ở phía tây bắc Vịnh Ả Rập, giữa vĩ độ 280 và 300 bắc và kinh độ 460 và 480 đông, có diện tích vào khoảng 17,818 km2 với địa địa hình hầu hết là bằng phẳng. Không có sông, hồ ở Cô-oét.

Kế hoạch xuất cảnh cho lao động đi Kuwait

2009-05-16 00:00:00

Từ ngày 28 – 31/05/2009 Công ty Hợp tác đào tạo và Xuất khẩu lao động sẽ đưa lao động xuất cảnh sang Kuwait (theo danh sách dưới đây):

Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869