Kế hoạch xuất cảnh cho lao động đi Kuwait

Cập nhật

Kế hoạch xuất cảnh cho lao động đi Kuwait

Từ ngày 28 – 31/05/2009 Công ty Hợp tác đào tạo và Xuất khẩu lao động sẽ đưa lao động xuất cảnh sang Kuwait (theo danh sách dưới đây):

ke hoach xuat canh cho lao dong di kuwait

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Nghề

Hộ chiếu

1.

Nguyễn Văn Luyện

15/08/1981

Hưng Yên

6G

B0320789

2.

Hà Ngọc Thanh

05/04/1982

Nghệ An

Pipe fiter

B1099670

3.

Phan Thanh Mai

24/12/1975

Phú Thọ

Pipe fiter

B1042151

4.

Bùi Văn Thắng

04/09/1972

Hà Nam

3G

B2495258

5.

Nguyễn Văn Sang

05/03/1986

Bắc Giang

6G

B0737781

6.

Lê Văn Tiến

10/09/1984

Nghệ An

Pipe fiter

B1152796

7.

Nguyễn Huy Lọc

01/03/1985

Thanh Hoá

Pipe fiter

B2722740

8.

Dương Văn Hải

16/08/1986

Bắc Giang

3G

B1542748

9.

Vũ Hải Nam

17/02/1986

Hải Dương

6G

B0830234

10.

Nguyễn Viết Chiến

20/07/1987

Bắc Giang

Pipe fiter

B2729353

11.

Nguyễn Hữu Tuyên

03/09/1983

Phú Thọ

Pipe fiter

B0976013

12.

Trương Văn Thắng

17/12/1986

Ninh Bình

3G

B1974274

13.

Lê Xuân Tuấn

06/02/1980

Thái Bình

6G

B2636649

14.

Nguyễn Minh Chính

16/09/1987

Nam Định

Pipe fiter

B1245244

15.

Trịnh Thế Hoàng

05/01/1984

Hà Tĩnh

Pipe fiter

B0994375

16.

Nguyễn Văn Tuấn

19/05/1987

Hà Nam

3G

B2535894

17.

Nguyễn Hương Hải

14/10/1983

Hà Tây

6G

B0771364

18.

Nguyễn Văn Quyết

21/07/1984

Bắc Giang

Pipe fiter

B1152767

19.

Nguyễn Phúc Tùng

07/11/1984

Nghệ An

Pipe fiter

B0985502

20.

Vũ Văn Hưng

19/11/1985

Thái Bình

Helper

B2817684

21.

Vũ Văn Hoài

08/02/1976

Nam Định

6G

B1140882

22.

Trịnh Thế Hùng

02/09/1976

Hà Tĩnh

Pipe fiter

B0994253

23.

Trịnh Văn Chánh

12/02/1986

Hà Tĩnh

Pipe fiter

B0994288

24.

Phạm Hồng Hà

15/10/1979

Hưng Yên

Helper

B2730315

25.

Phạm Văn Hoan

11/01/1971

Hưng Yên

Helper

B2723840

26.

Lại Đức Mậu

14/08/1973

Thái Bình

Helper

B2290461

27.

Nguyễn Văn Thành

09/07/1983

Nam Định

Helper

B2666374

28.

Nguyễn Tuấn Anh

25/04/1982

Thái Bình

Helper

B2225647

29.

Trịnh Bá Đạo

26/04/1984

Hà Tây

Helper

B2280394

30.

Trần Hữu Dự

23/06/1971

Hà Tây

Helper

B1297712

31.

Hoàng Kim Đạt

06/07/1982

Hải Dương

6G

B2724109


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869