03 TTS Công ty Yamasei - Digital xuất cảnh

Cập nhật

03 TTS Công ty Yamasei - Digital xuất cảnh

Sáng ngày 03/07/2018, 03 TTS Nhật Bản đã hoàn tất các thủ tục xuất cảnh. Các em sẽ có 3 năm thực tập kỹ thuật tại Công ty Yamasei - Digital.

03 TTS Công ty Yamasei - Digital xuất cảnh

Đ/c Nguyễn Thị Phương, Cán bộ Phòng NV I tiễn các TTS tại sân bay.

1. Lê Bá Hoàng

- Sinh ngày: 12/05/1993

- Quê quán: Thanh Hóa

2. Trần Văn Quỳnh

- Sinh ngày: 21/08/1992

- Quê quán: Vĩnh Phúc

3. Nguyễn Quang Huy

- Sinh ngày: 12/08/1997

- Quê quán: Thái Bình


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869