[15/01/2019] 25 TTS Công ty Delta - NĐ Nishinihon xuất cảnh

Cập nhật

[15/01/2019] 25 TTS Công ty Delta - NĐ Nishinihon xuất cảnh

(LETCO) - Tối ngày 15/01/2019, 25 TTS Công ty Delta - NĐ Nishinihon đã lên đường xuất cảnh sang Nhật Bản. Cán bộ Phòng NVI đã hướng dẫn thủ tục và tiễn các em tại sân bay.

[15/01/2019] 25 TTS Công ty Delta - NĐ Nishinihon xuất cảnh

Ảnh Ngô Đình Duy.


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869