Danh sách TTS thi tuyển ngày 19/06/2018

Cập nhật

Danh sách TTS thi tuyển ngày 19/06/2018

Thời gian tập trung: 07h00" ngày 19/06/2018 * Địa điểm: P305, Nhà A5.

  • Nghề: Gia công CK
  • Công ty: FTK - Nghiệp đoàn ASIA
  • Giới tính: Nữ; Số lượng: 04
  • Thời gian thực tập: 03 năm
  • Tập trung thi tuyển: 07h00" ngày 19/06/2018
  • Địa điểm: P.305, Nhà A5, ĐHCN Hà Nội
  • Cán bộ phụ trách: Nguyễn Văn Chung

Danh sách TTS thi tuyển ngày 19/06/2018


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869