Danh sách TTS thi tuyển ngày 22/06/2018

Cập nhật

Danh sách TTS thi tuyển ngày 22/06/2018

Thời gian tập trung: 07h30" ngày 22/06/2018 * Địa điểm: P305, Nhà A5.

  • Nghề: Tiện
  • Công ty: YOSHINAKA -Nghiệp đoàn: KANAZAWA
  • Giới tính: Nam; Số lượng: 01
  • Thời gian thực tập: 03 năm
  • Tập trung thi tuyển: 07h30" ngày 22/06/2018
  • Địa điểm: P.305, Nhà A5, ĐHCN Hà Nội
  • Cán bộ phụ trách: Phạm Văn Thảo

Danh sách TTS thi tuyển ngày 22/06/2018


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869