Danh sách Thực tập sinh thi tuyển ngày 04/07/2018

Cập nhật

Danh sách Thực tập sinh thi tuyển ngày 04/07/2018

Đơn hàng sửa chữa ô tô và Tiện.

1. Đơn hàng Sửa chữa Ô tô

- Công ty: CAR LIFE SUPPORT - Nghiệp đoàn: KINKI JINZAI

- Giới tính: Nam; Số lượng: 02

- Thời gian thực tập: 03 năm

- Tập trung thi tuyển: 07h30" ngày 04/07/2018

- Địa điểm: P.305, Nhà A5, ĐHCN Hà Nội

- Cán bộ phụ trách: Phạm Văn Thảo

Danh sách Thực tập sinh thi tuyển ngày 04/07/2018

2. Đơn hàng GCCK (Tiện)

- Công ty: DAIYAMETTO - Nghiệp đoàn: IMO

- Giới tính: Nam; Số lượng: 08

- Thời gian thực tập: 03 năm

- Tập trung thi tuyển: 07h30" ngày 04/07/2018

- Địa điểm: Tầng 4, TT Thư viện, Cơ sở 2, ĐH Công nghiệp Hà Nội

- Cán bộ phụ trách: Nguyễn Văn Chung

Danh sách Thực tập sinh thi tuyển ngày 04/07/2018


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869