Danh sách TTS thi tuyển ngày 07/07/2018

Cập nhật

Danh sách TTS thi tuyển ngày 07/07/2018

Tập trung: 07h30" ngày 07/07/2018 tại Nhà B12, Khu B ĐHCN Hà Nội.

1. Ngành nghề: Chế biến gia cầm

- Công ty: UKAWA - Nghiệp đoàn: NISHINIHON

- Giới tính: Nữ; Số lượng: 06

- Thời gian thực tập: 03 năm

- Tập trung thi tuyển: 07h30" ngày 07/07/2018

- Địa điểm: P.301,Nhà B12, Khu B, ĐHCN Hà Nội

- Cán bộ phụ trách: Phạm Văn Thảo

Danh sách TTS thi tuyển ngày 07/07/2018


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869