Danh sách TTS thi tuyển ngày 11/07/2018

Cập nhật

Danh sách TTS thi tuyển ngày 11/07/2018

Địa điểm tập trung thi tuyển, Trung tâm đào tạo, Khu B - ĐHCN Hà Nội.

1. Ngành nghề: Đúc

- Công ty: IZUMI - Nghiệp đoàn: NISHINIHON

- Giới tính: Nam; Số lượng: 02

- Thời gian thực tập: 03 năm

- Tập trung thi tuyển: 07h30" ngày 11/07/2018

- Địa điểm: P.301,Nhà B12, Khu B, ĐHCN Hà Nội

- Cán bộ phụ trách: Phạm Văn Thảo

Danh sách TTS thi tuyển ngày 11/07/2018

2. Ngành nghề: Lắp ráp

- Công ty: IKITAMURA - Nghiệp đoàn: NISHINIHON

- Giới tính: Nam; Số lượng: 03

- Thời gian thực tập: 03 năm

- Tập trung thi tuyển: 07h30" ngày 11/07/2018

- Địa điểm: P.301,Nhà B12, Khu B, ĐHCN Hà Nội

- Cán bộ phụ trách: Nguyễn Văn Chung

Danh sách TTS thi tuyển ngày 11/07/2018


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869