Danh sách TTS thi tuyển ngày 12/07/2018

Cập nhật

Danh sách TTS thi tuyển ngày 12/07/2018

Địa điểm tập trung thi tuyển, P.301, Nhà A5 - ĐHCN Hà Nội.

- Ngành nghề: Đúc

- Công ty: KURODA - Nghiệp đoàn: NISHINIHON

- Giới tính: Nam; Số lượng: 05

- Thời gian thực tập: 03 năm

- Tập trung thi tuyển: 13h30" ngày 12/07/2018

- Địa điểm: P.301, Nhà A5, Khu A, ĐHCN Hà Nội

- Cán bộ phụ trách: Phạm Văn Thảo

Danh sách TTS thi tuyển ngày 12/07/2018


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869