Danh sách TTS thi tuyển ngày 13/09/2018

Cập nhật

Danh sách TTS thi tuyển ngày 13/09/2018

Địa điểm tập trung thi tuyển: P305, Nhà A5, Khu A - ĐHCN Hà Nội.

- Ngành nghề: Đóng gói

- Mức lương: 135.000 Yên

- Nơi làm việc: Tokyo

- Công ty: IKAI PRODUCT - Nghiệp đoàn: TOSEI

- Giới tính: Nam; Số lượng: 04

- Thời gian thực tập: 03 năm

- Tập trung thi tuyển: 07h30" ngày 13/09/2018

- Địa điểm: P.305, Nhà A5 - Khu A, ĐHCN Hà Nội

- Cán bộ phụ trách: Lê Công Tùng, Phạm Văn Thảo

Danh sách TTS thi tuyển ngày 13/09/2018

- Ngành nghề: Đóng gói

- Mức lương: 154.800 Yên Yên

- Nơi làm việc: Hyogo

- Công ty: KORETSUNE Seiko - Nghiệp đoàn: IMO

- Giới tính: Nam; Số lượng: 05

- Thời gian thực tập: 03 năm

- Tập trung thi tuyển: 07h30" ngày 13/09/2018

- Địa điểm: P.301, Nhà B12 - Khu B, ĐHCN Hà Nội

- Cán bộ phụ trách: Nguyễn Văn Chung

Danh sách TTS thi tuyển ngày 13/09/2018


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869