Danh sách TTS thi tuyển ngày 18/07/2018

Cập nhật

Danh sách TTS thi tuyển ngày 18/07/2018

Địa điểm tập trung thi tuyển: Thư viện, Khu B - ĐHCN Hà Nội.

- Ngành nghề: Chế biến thực phẩm

- Công ty: ASIA - Nghiệp đoàn: ZENCHIN

- Giới tính: Nữ; Số lượng: 08

- Thời gian thực tập: 03 năm

- Tập trung thi tuyển: 07h30" ngày 18/07/2018

- Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 4 Thư viện, Khu B, ĐHCN Hà Nội

- Cán bộ phụ trách: Nguyễn Văn Chung

Danh sách TTS thi tuyển ngày 18/07/2018


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869