Danh sách TTS thi tuyển ngày 19/07/2018

Cập nhật

Danh sách TTS thi tuyển ngày 19/07/2018

Địa điểm tập trung thi tuyển: P.301, Nhà B12, Khu B - ĐHCN Hà Nội.

- Ngành nghề: Lắp ráp TB điện

- Công ty: ASIA - Nghiệp đoàn: NOBURU

- Giới tính: Nữ; Số lượng: 02

- Thời gian thực tập: 03 năm

- Tập trung thi tuyển: 07h30" ngày 19/07/2018

- Địa điểm: P.301, Nhà B12 - Khu B, ĐHCN Hà Nội

- Cán bộ phụ trách: Nguyễn Văn Chung

Danh sách TTS thi tuyển ngày 19/07/2018

Danh sách TTS thi tuyển ngày 19/07/2018


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869