Danh sách TTS thi tuyển ngày 20/07/2018

Cập nhật

Danh sách TTS thi tuyển ngày 20/07/2018

Địa điểm tập trung thi tuyển: P.301, Nhà B12, Khu B - ĐHCN Hà Nội.

- Ngành nghề: Kiểm tra máy

- Công ty: ISE - Nghiệp đoàn: CHURITSU

- Giới tính: Nữ; Số lượng: 05

- Thời gian thực tập: 03 năm

- Tập trung thi tuyển: 07h30" ngày 20/07/2018

- Địa điểm: P.301, Nhà B12 - Khu B, ĐHCN Hà Nội

- Cán bộ phụ trách: Nguyễn Văn Chung

Danh sách TTS thi tuyển ngày 20/07/2018


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869