Danh sách TTS thi tuyển ngày 21/07/2018

Cập nhật

Danh sách TTS thi tuyển ngày 21/07/2018

Địa điểm tập trung thi tuyển: Hội trường A3, Khu A - ĐHCN Hà Nội.

- Ngành nghề: Chờ xác nhận

- Nghiệp đoàn: NISHINIHON

- Giới tính: Nam; Số lượng: 20

- Thời gian thực tập: 03 năm

- Tập trung thi tuyển: 07h30" ngày 21/07/2018

- Địa điểm: Hội trường A3 - Khu A, ĐHCN Hà Nội

-Cán bộ phụ trách: Phạm Văn Thảo - Hoàng Thị Hường

Danh sách TTS thi tuyển ngày 21/07/2018


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869