Thông tin Thị trường Qatar

2016-07-31 13:53:00

Ca-ta là một bán đảo nằm ở phía Đông bán đảo Ả rập và một số đảo nằm dọc bờ Tây Vịnh Ả rập, phía Tây giáp với các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Ả rập xê út. Diện tích là 11.437km2. Địa hình ...

Thông tin về cơ quan đại diện Việt Nam tại Qatar

2016-07-29 11:22:00

Sau khi đến nước tiếp nhận lao động, người lao động đăng ký công dân tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam (Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán).

Thủ tục đi làm việc ở nước ngoài đối với thị trường Qatar

2016-07-23 08:39:00

Qatar (Ca-ta) là một trong 6 quốc gia vùng Vịnh. Dân số theo thống kê năm 2000 khoảng 1,4 triệu người, đứng thứ 148 trên thế giới; Diện tích củaCa-ta là 11.437 km2, đứng thứ 164 trên thế giới.

Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869