Danh sách TTS thi tuyển ngày 21/07/2018

2018-07-17 08:52:00

Địa điểm tập trung thi tuyển: Hội trường A3, Khu A - ĐHCN Hà Nội.

Danh sách TTS thi tuyển ngày 20/07/2018

2018-07-17 08:42:00

Địa điểm tập trung thi tuyển: P.301, Nhà B12, Khu B - ĐHCN Hà Nội.

Danh sách TTS thi tuyển ngày 19/07/2018

2018-07-17 08:34:00

Địa điểm tập trung thi tuyển: P.301, Nhà B12, Khu B - ĐHCN Hà Nội.

Danh sách TTS thi tuyển ngày 18/07/2018

2018-07-17 08:22:00

Địa điểm tập trung thi tuyển: Thư viện, Khu B - ĐHCN Hà Nội.

Danh sách TTS thi tuyển ngày 12/07/2018

2018-07-10 15:59:00

Địa điểm tập trung thi tuyển, P.301, Nhà A5 - ĐHCN Hà Nội.

Danh sách TTS thi tuyển ngày 11/07/2018

2018-07-09 09:14:00

Địa điểm tập trung thi tuyển, Trung tâm đào tạo, Khu B - ĐHCN Hà Nội.

Danh sách TTS thi tuyển ngày 07/07/2018

2018-07-04 16:10:00

Tập trung: 07h30' ngày 07/07/2018 tại Nhà B12, Khu B ĐHCN Hà Nội.

03 TTS Công ty Yamasei - Digital xuất cảnh

2018-07-03 13:59:00

Sáng ngày 03/07/2018, 03 TTS Nhật Bản đã hoàn tất các thủ tục xuất cảnh. Các em sẽ có 3 năm thực tập kỹ thuật tại Công ty Yamasei - Digital.

Danh sách Thực tập sinh thi tuyển ngày 04/07/2018

2018-07-02 15:04:00

Đơn hàng sửa chữa ô tô và Tiện.

Danh sách TTS thi tuyển ngày 22/06/2018

2018-06-18 13:55:00

Thời gian tập trung: 07h30" ngày 22/06/2018 * Địa điểm: P305, Nhà A5.

Danh sách TTS thi tuyển ngày 19/06/2018

2018-06-18 13:22:00

Thời gian tập trung: 07h00" ngày 19/06/2018 * Địa điểm: P305, Nhà A5.

Danh sách TTS thi tuyển ngày 19/6/2018

2018-06-18 12:02:00

Thời gian tập trung: 07h30" ngày 19/06/2018 * Địa điểm: TT Đào tạo, Nhà B12 - Khu B, ĐHCN Hà Nội.

Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869