TB 28 Tuyển Nam chế biến đồ ăn sẵn

TB 28 Tuyển Nam chế biến đồ ăn sẵn

Số lượng: 03

Nơi làm việc: Tỉnh HIROSHIMA - Nhật Bản

Lương: 32

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 05/03/2021

TB27 Tuyển Nam Đúc đồ nhựa

TB27 Tuyển Nam Đúc đồ nhựa

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tỉnh HIROSHIMA - Nhật Bản

Lương: 32

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 10/3/2021

TB26 Tuyển Nam Đúc đồ nhựa

TB26 Tuyển Nam Đúc đồ nhựa

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tỉnh HIROSHIMA - Nhật Bản

Lương: 32

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 05/03/2021

TB25 Tuyển Nam Gia công cơ khí (Hàn)

TB25 Tuyển Nam Gia công cơ khí (Hàn)

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tỉnh SHIGA - Nhật Bản

Lương: 33

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 16/3/2021

TB24 Tuyển nam đóng gói công nghiệp xuất khẩu

TB24 Tuyển nam đóng gói công nghiệp xuất khẩu

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tỉnh YAMANASHI - Nhật Bản

Lương: 33

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 17/3/2021

TB21 Tuyển Nam Chế biến đồ ăn

TB21 Tuyển Nam Chế biến đồ ăn

Số lượng: 03

Nơi làm việc: Tỉnh HIROSHIMA - Nhật Bản

Lương: 32

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 01/3/2021

TB23 Tuyển Nữ Đúc đồ nhựa

TB23 Tuyển Nữ Đúc đồ nhựa

Số lượng: 01

Nơi làm việc: Tỉnh HIROSHIMA - Nhật Bản

Lương: 32

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 05/02/2021

TB22 Tuyển Nam Lắp kết cấu thép

TB22 Tuyển Nam Lắp kết cấu thép

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Công trường

Lương: 36

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có ứng viên

TB20 Tuyển Nam sản xuất xốp giữ nhiệt

TB20 Tuyển Nam sản xuất xốp giữ nhiệt

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tỉnh HYOGO - Nhật Bản

Lương: 33

Thời hạn hợp đồng: 01 năm

Ngày tuyển: 05/3/2021

TB19 Tuyển Nữ chế biến thủy sản

TB19 Tuyển Nữ chế biến thủy sản

Số lượng: 03

Nơi làm việc: Tỉnh HIROSHIMA - Nhật Bản

Lương: 33

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 04/3/2021

TB16 Tuyển Nữ nghề Hàn

TB16 Tuyển Nữ nghề Hàn

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tỉnh HIROSHIMA - Nhật Bản

Lương: 34

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 05/02/2021

TB18 Nữ Lắp ráp linh kiện nhựa

TB18 Nữ Lắp ráp linh kiện nhựa

Số lượng: 17

Nơi làm việc: Tỉnh YAMAGUCHI - Nhật Bản

Lương: 33

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 26/02/2021