TB02 Tuyển Nam Sơn ở công trường

TB02 Tuyển Nam Sơn ở công trường

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tỉnh FUKUOKA - Nhật Bản

Lương: 29 triệu/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 22/01/2021

Tuyển Kỹ thuật viên Nhật Bản

Tuyển Kỹ thuật viên Nhật Bản

Số lượng: 10

Nơi làm việc: Saijo, Ehime, Nhật Bản

Lương: 38

Thời hạn hợp đồng: 01 năm

Ngày tuyển: 20201208

Nữ TTS trồng hoa

Nữ TTS trồng hoa

Số lượng: 03

Nơi làm việc: Tỉnh Saitama (Nhật Bản)

Lương: 36

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 20201103

Tuyển nữ Gia công cơ khí

Tuyển nữ Gia công cơ khí

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tỉnh Ibaraki (Nhật Bản)

Lương: 29

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 20201030

Tuyển nữ TTS sản xuất đồ gia dụng

Tuyển nữ TTS sản xuất đồ gia dụng

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tỉnh Gifu (Nhật Bản)

Lương: 32

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 20201020

Tuyển lao động Visa Đặc định

Tuyển lao động Visa Đặc định

Số lượng: 40

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: 40

Thời hạn hợp đồng: 05 năm

Ngày tuyển: 20210601

Tuyển nữ TTS: Đúc đồ nhựa

Tuyển nữ TTS: Đúc đồ nhựa

Số lượng: 06

Nơi làm việc: HIROSHIMA - Nhật Bản

Lương: 30

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 20201001

Tuyển nữ TTS Mạ

Tuyển nữ TTS Mạ

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tỉnh NAGANO (Nhật Bản)

Lương: 29

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 20201013

Tuyển nữ làm Nấm

Tuyển nữ làm Nấm

Số lượng: 03

Nơi làm việc: Tỉnh NAGANO (Nhật Bản)

Lương: 30

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 20200923

Du học vừa học vừa làm

Du học vừa học vừa làm

Số lượng: 20

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: 45

Thời hạn hợp đồng: 5 năm

Ngày tuyển: 20210401

Tuyển Điều dưỡng viên

Tuyển Điều dưỡng viên

Số lượng: 40

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: 45

Thời hạn hợp đồng: 5 năm

Ngày tuyển: 20210401

Tuyển Kỹ sư Ô TÔ

Tuyển Kỹ sư Ô TÔ

Số lượng: 50

Nơi làm việc: TOYOTA hoặc HONDA

Lương: 60

Thời hạn hợp đồng: 5 năm

Ngày tuyển: 20210330