Bế mạc tuần 5S lần thứ 10

Cập nhật

Bế mạc tuần 5S lần thứ 10

Chiều ngày 13/11/2015, Uỷ ban 5S đã tổ chức buổi lễ bế mạc tuần 5S lần thứ 10 với sự tham dự của tất cả các đại diện đơn vị, đoàn thanh niên, hội sinh viên Nhà trường.

Tuần 5S lần thứ 10 được tổ chức từ ngày 9-13/11/2015 được đánh giá là tuần thực hiện có nhiều đổi mới tích cực như đề cao công tác cải tiến tự đánh giá của đơn vị, đề cao tính chủ động của cá nhân, cũng như tăng cường vai trò hướng dẫn của đánh giá viên Uỷ ban 5S. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền hoạt động của tuần 5S lần thứ 10 cũng được đẩy mạnh. Hoạt động kiểm tra được chú trọng và đi vào chiều sâu.

Bế mạc tuần 5S lần thứ 10

TS. Nguyễn Anh Tuấn trao chứng nhận cho các đơn vị đạt giải trong tuần đánh giá 5S lần thứ 10.

Kết quả tổng hợp của Uỷ ban 5S cho thấy, tại khu vực văn phòng, ý thức của cá nhân đã được đề cao và có sự phân công phụ trách rõ ràng; tại khu vực nhà xe, việc sắp xếp xe được cải tiến, hệ thống; khu vực chung và giảng đường, cảnh quan sư phạm được giữ gìn. Chất lượng của tuần 5S lần thứ 10 đã được nâng lên với điểm bình quân 78.5 điểm (điểm bình quân của tuần 5S lần thứ 9 là 77.6 điểm). Mặt bằng chung chất lượng đánh giá tại các đơn vị là đồng đều, tuy nhiên theo nhận xét chung của TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường thì bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại ở một bộ phận cá nhân về ý thức thực hiện, nhận thức chưa đúng về hoạt động 5S.

Để tuần 5S lần thứ 11 đạt hiệu quả, Uỷ ban 5S đã thống nhất bốn nhiệm vụ trọng tâm sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới, đó là:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi cá nhân nhận thức, hiểu đúng và thực hiện 5S;

2. Tập trung lực lượng hỗ trợ đơn vị yếu trong thời gian dài;

3. Nâng cao chất lượng 5S tại các đơn vị, tang cường công tác sang lọc, sắp xếp tài liệu. tổ chức tập huấn phổ biến, đồng thời đề nghị đoàn thanh niên duy trì ngày thứ 6 xanh.

4. Từ tuần 5S thứ 11, UB 5S đưa tiêu chuẩn đánh giá của đơn vị vào tiêu chuẩn chung của việc đánh giá.


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869