Khai mạc tuần 5S lần thứ 11

Cập nhật

Khai mạc tuần 5S lần thứ 11

Chiều ngày 25/4/2016, Uỷ ban 5S trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức khai mạc tuần 5S lần thứ 11.

khai mac tuan 5s lan thu 11

Với chủ đề "5S với công tác an toàn", TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt các đơn vị thực hiện đảm bảo an toàn trong làm việc, học tập, đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện tuần 5S lần thứ 11 tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đóng góp tham luận cho buổi khai mạc còn có 03 đơn vị, tổ chức điển hình là khoa Công nghệ Ô tô, trung tâm Thông tin thư viên, Đoàn Thanh niên. Với những đặc thù riêng biệt, cả 03 đơn vị, tổ chức này đều đang duy trì tốt hoạt động 5S tại cơ sở.

Theo kế hoạch, Uỷ ban 5S sẽ làm việc tại các đơn vị trong các ngày từ 26-28/4/2016.

Mới đây, Uỷ ban 5S đã ra thông báo về việc quy định một số nội dung thực hiện, đánh giá hoạt động 5S trong năm 2016. Theo đó, Nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động tuần 5S và ngày 5S hằng tháng. Một năm sẽ có hai tuần 5S vào tháng 4 và tháng 10. Ngày 25 hằng tháng được lựa chọn là ngày 5S.

Hằng tháng Uỷ ban 5S của đơn vị chủ động tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện hoạt động 5S tại đơn vị theo mẫu đánh giá chung của ban 5S và gửi kết quả về thường trực của Uỷ ban 5S Nhà trường. Từ đó, Uỷ ban 5S Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện 5S tại đơn vị theo tưng tháng. Kết quả đánh giá xếp loại trong tuần 5S được tính theo kết quả của đoàn kiểm tra và kết quả tự đánh giá của đơn vị.

Sau 06 năm triển khai thực hiện, hoạt động 5S đã mang lại những hiệu quả thiết thực cho Nhà trường. Không gian và cảnh quan sư phạm đảm bảo xanh, sạch; ý thức chấp hành nội quy của sinh viên được nâng cao; các đối tác hợp tác của trường đánh giá cao môi trường học tập, nền nếp và tác phong làm việc, học tập. Môi trường sư phạm được đảm bảo, ý thức cá nhân được nâng cao, chất lượng và năng suất lao động, học tập được tăng cường, 5S đã đang và sẽ tiếp tục mang lại những giá trị thiết thực tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Theo haui.edu.vn


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869