Khai mạc và triển khai tuần 5S lần thứ 13

Cập nhật

Khai mạc và triển khai tuần 5S lần thứ 13

Sáng ngày 25/4/2017, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khai mạc và triển khai tuần 5S lần thứ 13 với chủ đề: "5S với tiết kiệm chống lãng phí".

khai mac va trien khai tuan 5s lan thu 13

Đoàn Thanh niên nhà trường ra quân tuần 5S lần thứ 13.

Mở đầu tuần 5S lần thứ 13 là buổi ra quân của Đoàn Thanh niên Nhà trường. Với chủ đề "5S với tiết kiệm chống lãng phí", các hoạt động kiểm tra, đánh giá tập trung vào các nội dung: Thứ nhất, công tác rà soát, sàng lọc sắp xếp tài liệu các đơn vị. Thứ hai, an toàn điện và phòng chống cháy, nổ. Thứ ba, kiểm soát kết quả đanh giá tại các đơn vị. Thứ tư, rà soát biển hiệu, bảng thông báo trong toàn trường.

khai mac va trien khai tuan 5s lan thu 13

Đoàn kiểm tra 5S làm việc tại khoa Điện tử.

Tuần 5S lần thứ 13 tiếp tục thực hiện cải tiến mới trong hoạt động 5S bao gồm việc tự đánh giá, công khai kết quả tự đánh giá tại đơn vị. Dựa trên kết quả tự đánh giá của đơn vị, Uỷ Ban 5S sẽ tiến hành công tác rà soát, đánh giá và đưa ra những khuyến nghị giúp đơn vị duy trì và thực hiện đúng các nội dung của hoạt động 5S.

Qua 6 năm thực hiện, hoạt động 5S đã trở thành một phần không thể thiếu song hành cùng thương hiệu của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Không chỉ thực hiện trong toàn trường, Nhà trường tiếp tục triển khai chuyển giao hoạt động 5S tới các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Hoạt động 5S đã và đang hỗ trợ tích cực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong toàn trường, tạo nên nét thương hiệu riêng biệt tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Theo haui.edu.vn


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869