Tổng kết công tác 5S năm 2014, triển khai kế hoạch 5S năm 2015

Cập nhật

Tổng kết công tác 5S năm 2014, triển khai kế hoạch 5S năm 2015

(LETCO) – Sáng ngày 29/01/2015, Ủy ban (UB) 5S – Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác 5S năm 2014 và triển khai kế hoạch 5S năm 2015. Tham dự Hội nghị có TS. Hà Xuân Quang, Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng – Trưởng Ban 5S ĐH Công nghiệp Hà Nội cùng các Đ/c Trưởng, đại diện ban 5S các Khoa/đơn vị trong trường.

Tổng kết công tác 5S năm 2014, triển khai kế hoạch 5S năm 2015

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, thường trực UB 5S Nhà trường đã trình bày cáo tổng kết công tác năm 2014, trong đó nêu lên những kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác 5S chung của các đơn vị trong trường.

Năm 2014, UB 5S Nhà trường, mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Phòng Quản trị và các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong việc đẩy mạnh triển khai công tác 5S tới toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên và HSSV trong trường. Các đơn vị đều có tiểu ban 5S thực hiện công tác đánh giá, chấm điểm định kỳ tại các phòng ban trong cơ quan. Đây cũng là một trong các tiêu chuẩn đánh giá thi đua của mỗi cá nhân và đơn vị. Tổng kết công tác thực hiện 5S năm 2014, toàn trường đạt 78,22/100 điểm.

Tổng kết công tác 5S năm 2014, triển khai kế hoạch 5S năm 2015

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng - Trưởng Ban 5S Nhà trường phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng - Trưởng Ban 5S Nhà trường đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thực hiện 5S tại mỗi đơn vị trong năm 2014. Ý thức thực hiện 5S đã dần được hình thành, đi vào nền nếp và trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục ở mỗi CBNV và HSSV. Tuy nhiên, TS. Nguyễn Anh Tuấn cũng cho rằng, mức điểm đánh giá thực hiện ở một số đơn vị còn thấp, điểm đánh giá chung toàn trường chưa cao, trong kế hoạch thực hiện năm 2015, các đơn vị cần tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thực hiện 5S, cải tiến các chương trình hoạt động, tích cực tuyên truyền rộng rãi tới CBNV và HSSV, nâng cao hiệu quả thực hiện tại mỗi đơn vị.

Q.L


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869