Cuộc thi tuyên truyền video clip giới thiệu 34 ngành đào tạo của Nhà trường

Cập nhật

Cuộc thi tuyên truyền video clip giới thiệu 34 ngành đào tạo của Nhà trường

(LETCO) - Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019, Đoàn trường tổ chức cuộc thi tuyên truyền video clip “I Choose HaUI – Tôi chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội”, cụ thể như sau:

Cuộc thi tuyên truyền video clip giới thiệu 34 ngành đào tạo của Nhà trường

1. Mục đích

 • Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và Đại hội Đoàn các cấp hướng tới Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2022.
 • Giáo dục và nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về lịch sử và truyền thống vẻ vang của nhà trường và của các đơn vị trong nhà trường. Quảng bá hình ảnh của ĐHCN HN tới xã hội.
 • Thể hiện niềm tự hào, trách nhiệm đóng góp, cống hiến của ĐVTN vì sự phát triển của Nhà trường.
 • Tạo dấu ấn và thu hút sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.

2. Yêu cầu

 • Cuộc thi được triển khai rộng rãi và thu hút 100% các đơn vị Đoàn - Hội cấp dưới và tới đông đảo ĐVTN, sinh viên Nhà trường tham gia hưởng ứng.
 • Cuộc thi được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, khách quan và đạt hiệu quả cao.

Cuộc thi tuyên truyền video clip giới thiệu 34 ngành đào tạo của Nhà trường

3. Đối tượng tham gia: Là cán bộ, giảng viên, ĐVTN đang học tập và công tác tại trường. Các tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu về Nhà trường.

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC

 • Thời gian phát động cuộc thi: 16/3/2019 (thứ Sáu).
 • Thời gian bình chọn video clip : Từ 08h00 ngày 17/3/2019 đến 16h30’ ngày 20/4/2019 (Các video clip dự thi của các Khoa, Trung tâm đào tạo sẽ do Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng thực hiện trên cơ sở phối hợp với các đơn vị).
 • Công bố kết quả, trao giải Cuộc thi: Dự kiến cuối tháng 4/2019.

II. CÁCH THỨC BÌNH CHỌN VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM

 1. Cách thức bình chọn

- Tổng số lượng video clip bình chọn: 34 video clip (34 trang web chứa video clip của 34 chuyên ngành đào tạo đại học của Nhà trường theo phụ lục đính kèm)

 • Các video clip được đăng tải trên website của Nhà trường (tại các trang con của các đơn vị và chuyên mục cuộc thi “I Choose HaUI – Tôi chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội” tại trang chủ).
 • Tham gia bình chọn bằng cách bấm chọn “Thích” và “Chia sẻ” vào dưới mỗi bài viết có đăng video clip.

* Lưu ý : Không hạn chế số lần “Chia sẻ” cho một video clip, mỗi cá nhân có thể Like và Share nhiều video clip.

- Hướng dẫn bình chọn :

Truy cập website : www.haui.edu.vn

Nhấn vào Thông báo Cuộc thi trực tuyến : “I Choose HaUI – Tôi chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội” trên Trang chủ, Click vào đường link tham gia bình chọn .

Nhấn chọn Video clip các ngành, nghề đào tạo của trường.

Nhấn “Thích” /“Chia sẻ” (Bài viết có chứa nội dung clip trên trang website HaUI, không tính lượt “Thích” /“Chia sẻ” chỉ cho video )

2. Tiêu chí chấm điểm

- Cách tính điểm :

 • 1 lượt “Thích” = 1 điểm
 • 1 lượt “Chia sẻ” (ở chế độ công khai) = 2 điểm

- Điểm bình chọn của 1 video clip của một ngành được tính bằng tổng số lượt “Thích” (hệ số 1) và số lượt “Chia sẻ” (hệ số 2)

- Điểm bình chọn của đơn vị = Tổng điểm bình chọn các video clip của các ngành/tổng số ngành đào tạo của đơn vị.

- Điểm bình chọn theo tỉ lệ sinh viên = Điểm tổng số lượt Thích các video clip các ngành của đơn vị/ tổng số sinh viên của đơn vị

Ví dụ: Khoa Ngoại ngữ 800 sinh viên và có 03 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc và tương ứng với 3 video clip bình chọn: Ngành Ngôn ngữ Anh (NNA), Ngành Ngôn ngữ Trung (NNT), Ngành Ngôn ngữ Hàn (NNH).

Điểm xét bình chọn của đơn vị Liên chi đoàn khoa Ngoại ngữ (Điểm BC LCĐ khoa Ngoại ngữ) được tính như sau

Điểm BC LCĐ khoa Ngoại ngữ = (Điểm BC video clip NNA + Điểm BC video clip NNT + Điểm BC video clip NNH)/3

Trong đó:

Điểm BC video clip NNA = (Số lượt Thích video clip NNA + Số lượt Chia sẻ video clip NNA x 2)

Điểm video clip NNT = (Số lượt Thích video clip NNT + Số lượt Chia sẻ video clip NNT x 2)

Điểm video clip NNH = (Số lượt Thích clip NNH + Số lượt Chia sẻ clip NNH x 2)


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869