Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Cập nhật

Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

LETCO - Sáng ngày 12/12, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”. TS. Nguyễn Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng nhà trường dự và phát biểu tại phiên khai mạc sáng nay.

Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”Toàn cảnh khai mạc Hội thảo

Hội thảo thu hút sự tham gia của các nhà khoa học đến từ các trường: Đại học Giao thông vận tải, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Lao động xã hội, Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân và Viện nghiên cứu kinh tế TW, cùng các doanh nhân, cán bộ doanh nghiệp và cán bộ, giảng viên khoa Quản lý kinh doanh, Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

TS. Nguyễn Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Hội thảo đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học từ các trường đại học, với 41 bài viết được các nhà khoa học và ban chuyên môn phản biện, chọn lựa. Các bài báo khoa học được đánh giá phong phú về nội dung và đa dạng về vấn đề nghiên cứu hướng đến chủ đề trọng tâm của hội thảo, tất cả đều có giá trị tham khảo về cả tính khoa học và thực tiễn.

Sau phiên khai mạc, Hội thảo sẽ chia làm 2 phiên chuyên môn với những nội dung cụ thể về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

TS. Thân Thanh Sơn – Trưởng Khoa Quản lý kinh doanh, ĐHCNHN, Chủ tọa tại phiên làm việc chuyên môn của Hội thảo

Liên quan đến vấn đề khởi nghiệp, các nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Kế Tuấn và cộng sự, Nguyễn Thị Hạnh và cộng sự, Vũ Thị Phương Thảo và cộng sự đã tập trung vào các vấn đề khởi nghiệp sáng tạo, xu hướng phát triển chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, các nghiên cứu của tác giả Trần Huyền Trang, Hoàng Thị Hương làm rõ những rào cản đối với hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cụ thể liên quan đến cải cách thể chế và chính sách hỗ trợ…

Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

GS.TS Nguyễn Kế Tuấn - trường ĐH Kinh tế quốc dân chủ tọa tại một phiên chuyên môn của Hội thảo

Đối với vấn đề phát triển doanh nghiệp, các nghiên cứu tập trung vào giải pháp phát triển các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế số, và trong một số lĩnh vực nhất định như ngành logistic. Một số nghiên cứu đã tập trung vào vấn đề nguồn nhân lực đối với phát triển doanh nghiệp, điển hình là các nghiên cứu của nhóm tác giả Lê Ba Phong, Vũ Đình Khoa, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu hướng đến vấn đề minh bạch trong công bố thông tin, nguồn vốn cho phát triển doanh nghiệp hay những vấn đề cần quan tâm trong các dự án hợp tác công tư…

Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Các nhà khoa học trình bày tham luận tại các phiên làm việc chuyên môn

Hội thảo là diễn đàn khoa học mang đến nhiều cơ hội để phát triển năng lực nghiên cứu, giao lưu học thuật giữa giảng viên của các trường có đào tạo lĩnh vực kinh tế, Quản lý kinh doanh.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”

Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869