Thư chúc Tết của Hiệu trưởng nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

Cập nhật

Thư chúc Tết của Hiệu trưởng nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

(LETCO) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hiệu trưởng Nhà trường gửi thư chúc Tết đến Công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Nhà trường.

Thư chúc Tết của Hiệu trưởng nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869