11.598 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2019

Cập nhật

11.598 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2019

LETCO - Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 07 năm 2019 là 11.598 lao động (4.544 lao động nữ), bằng 95,67% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 07 năm 2018 là 12.123 lao động trong đó có 4.434 lao động nữ)

11.598 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2019

Ảnh minh họa.

Cụ thể, các thị trường: Nhật Bản: 5.993 lao động (2.634 lao động nữ), Đài Loan: 4.275 lao động (1.684 lao động nữ), Hàn Quốc: 872 lao động (58 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 131 lao động (95 lao động nữ), Ba Lan: 47 lao động (01 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 07 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 79.428 lao động (26.287 lao động nữ) đạt 66,19% kế hoạch năm 2019, (năm 2019, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 120.000 lao động), trong đó thị trường: Nhật Bản: 39.542 lao động (14.190 lao động nữ), Đài Loan: 32.259 lao động (10.906 lao động nữ), Hàn Quốc: 4.393 lao động (339 lao động nữ), Rumania: 1.067 lao động (41 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 706 lao động (507 lao động nữ), Malaysia: 300 lao động (134 lao động nữ), Algeria: 256 lao động nam, Macao: 196 lao động (106 lao động nữ) và các thị trường khác.

Nguồn: Cục QLLĐ NN


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869