Công ty LETCO 20 năm XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

Hai thập niên đủ để khẳng định một mô hình, một hướng đi, một cách làm mới đối với cơ sở đào tạo công lập – 20 năm LETCO đã khẳng định được vai trò vị thế và tạo dựng nên một tên tuổi có thương hiệu mạnh trên thị trường cung ứng lao động … Đọc tiếp Công ty LETCO 20 năm XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN