Chi bộ công ty LETCO tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

Cập nhật

Chi bộ công ty LETCO tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

LETCO - Ngày 21/03/2020, Tại phòng họp nhà A1, Chi bộ Công ty LETCO trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

Chi bộ công ty LETCO tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

15 Đảng viên thuộc chi bộ LETCO có mặt tại buổi Đại hội chi bộ LETCO

Tham dự Đại hội với tổng con số là 15 Đảng viên. Trong đó, đoàn Chủ tịch gồm có đồng chí Bùi Kim Sơn, đồng chí Nguyễn Quang Trung; Thư ký là đ/c Nguyễn Quang Vinh.

Chi bộ công ty LETCO tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

Đ/c Bùi Kim Sơn đã báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Chi hội LETCO nhiệm kỳ 2017-2020

Phát biểu khai mạc, đ/c Bùi Kim Sơn đã báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Chi hội LETCO nhiệm kỳ 2017-2020. Từ đó, rút kinh nghiệm đưa ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2023.

Chi bộ công ty LETCO tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

Đảng viên thuộc chi bộ LETCO luôn là những người nghiêm túc và tích cực chấp hành các định hướng của Đảng bộ đề ra

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Chi ủy và toàn thể Chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ và toàn đơn vị. Theo đó, công tác xây dựng thể chế và cải cách hành chính được quan tâm và tập trung chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực.

Chi bộ công ty LETCO tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

Đ/c Nguyễn Quang Trung báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020

Tiếp đó, là báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 do đ/c Nguyễn Quang Trung trình bày. Dựa trên những kết quả trên cho thấy, 100% Đảng viên thuộc chi bộ LETCO là xứng đáng là những Đảng viên gương mẫu của Đảng cộng sản Việt Nam.

Chi bộ công ty LETCO tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

Các Đảng viên chi bộ LETCO luôn làm việc và nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ do Đảng ủy giao phó

Để đạt được điều đó là nhờ sự nỗ lực của từng đồng chí đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy đã phát huy sức mạnh tập thể để có được những thành công, đóng góp đáng ghi nhận vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đảng bộ Nhà trường.

Chi bộ công ty LETCO tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

Cũng trong khuôn khổ của Đại hội lần này, Chi bộ LETCO cũng tiến hành công tác bầu ra ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023 và Đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ công ty LETCO tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

Công tác kiểm phiếu được diễn ra công khai, minh bạch

Với tinh thần nghiêm túc, công khai, minh bạch trong công tác bầu cử dưới sự giám sát của 15 đảng viên. Theo đó, kết quả được hiển thị như sau: Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 03 đồng chí và bầu đ/c Bùi Kim Sơn làm Bí thư Chi bộ; đ/c Nguyễn Quang Trung làm phó Bi thu Chi bộ (có văn bản kèm theo).

Chi bộ công ty LETCO tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

03 đồng chí trong ban Chi ủy dựa trên kết quả bầu cử

Đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 03 đồng chí đó là: Đ/c Nguyễn Quang Trung; đ/c Trần Thị Thu Hà; đ/c Nguyễn Quang Vinh.

Xin gửi lời chúc mừng tới các đồng chí được đắc cử trong buổi Đại hội chi bộ. Chúc các tất cả các Đảng viên thuộc Chi bộ LETCO luôn duy trì, phát huy truyền thống tốt đẹp trong công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trần Bình


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869